Five | V (Mercury, Venus, Earth)

02-05-17

Maths(Venus )

Test of Decimals

Maths(Mercury, Earth )

Test of Ratios

Urdu(Mercury, Venus, Earth )

Sabak “Khiyali Palao” puray sabak ka kal test liya jay ga.

______________________________________________________________________________________